Vinius Audio

Vinius Audio

Vinius Audio

Głębia obrazu, Barwa dźwięku, Dynamika

Dwóch profesjonalistów, dwóch największych entuzjastów muzyki. Jeden z nas tworzy i gra muzykę, dzięki czemu wie, jak instrumenty, głosy i utwory powinny brzmieć na żywo i przez system audio. Ten drugi, konstruujący renomowane kable, zna zawiłości techniczne i produkcyjne na wylot.

Jesteśmy audiofilami zainteresowanymi możliwością regulacji głośności w sposób zapewniający najwyższą przejrzystość i nie stanowiący przeszkody na ścieżce sygnału – czyli muzyki.

To zalety TVC (Transformer Volume Control) – magnetyczno-indukcyjnej regulacji z wykorzystaniem transformatora. Zamiast zagłębiać się w szczegółowe kwestie techniczne, wolimy wrażenia dźwiękowe, aby przekonać naszych klientów.

Chcielibyśmy jednak krótko porównać AVC i TVC jako dwa konkurencyjne podejścia.

W AVC regulacja oparta na autotransformatorach, potencjometry i drabinki rezystorów działają jak elementy oporowe i redukują energię i klarowność dźwięku. Wręcz przeciwnie jest w TVC, które eliminuje wady dźwięku spowodowane wspólną masą obudowy i możliwością jej zapętlenia. Chociaż technicznie wpływ na wrażenia dźwiękowe jest oczywisty, nadal chcielibyśmy, abyście sami to docenili.

Zapewniamy, że w firmie Vinius selekcji najlepszych technik towarzyszy nienaganne wykonanie. Na przykład transformatory nawinięte są na 105 mm linki i – w przeciwieństwie do drobnych części dostępnych na rynku i stosowanych w konstrukcjach AVC – ta skala zapewnia realistyczną tonację. Przede wszystkim zwracamy szczególną uwagę na zjawisko kierunkowości. 

Naszym nadrzędnym celem i największą motywacją jest sprawienie, by audiofile odczuwali podziw i dreszcze, słuchając, jak ich ulubione utwory brzmią jak nigdy dotąd. dźwięk systemu zależy od jego orientacji. Optymalna orientacja jest warunkiem poprawności fazy i timingu, co zapewnia wierność intonacji, szczególny realizm sceny dźwiękowej oraz – dzięki wyeliminowaniu przesunięć w skali pasma – spójność tonalną.

W trakcie budowy wszystkie elementy TVC-05 są dokładnie odsłuchiwane – dotyczy to drutów magnetycznych, gniazd, pokręteł, śrubek oraz blaszanej obudowy.