Prawo do odstąpienia od umowy

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Jest to tzw. prawo do namysłu, umożliwiające kupującemu zapoznanie się z towarem i rozważenie racjonalności zakupu. To uprawnienie nie przysługuje w przypadku zakupów w sklepach tradycyjnych. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i zwrot towaru to dwie zupełnie różne czynności – konsument nie musi ich dokonywać jednocześnie.

Terminy:

Moment rozpoczęcia biegu terminu 14 dni na odstąpienie od umowy zależy od charakteru transakcji:

 • Umowa sprzedaży pojedynczej rzeczy – termin należy liczyć od otrzymania jej przez konsumenta lub osobę przez niego wskazaną.
 • Umowa sprzedaży obejmująca wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – początek terminu jest liczony od otrzymania przez konsumenta ostatniej rzeczy, partii lub części.
 • Umowa sprzedaży polegająca na regularnym dostarczaniu towarów przez określony czas – rozpoczęcie biegu terminu zależy od daty otrzymania przez konsumenta pierwszej rzeczy.
 • Pozostałe umowy (np. usługi, zlecenia) – termin rozpoczyna bieg od dnia zawarcia umowy.

Podstawa prawna: art. 27–29 ustawy o prawach konsumenta.

Forma:
Konsument może odstąpić od umowy przez złożenie stosownego oświadczenia. Jego forma może być dowolna, ale dla celów dowodowych najlepiej uczynić to na piśmie. Oświadczenie można sformułować samodzielnie, można też skorzystać z gotowego formularza.

Podstawa prawna – art. 30 ustawy o prawach konsumenta

Skutek:
Skutek w razie odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą. Trzeba przy tym pamiętać, że zarówno przedsiębiorca, jak i konsument mają w związku z tym określone zobowiązania.

Obowiązki przedsiębiorcy w przypadku odstąpienia od umowy
Sprzedawca musi niezwłocznie – nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia – zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności,w tym koszty dostarczenia towaru. Pieniądze powinny zostać zwrócone w taki sam sposób, jakiego wcześniej użył kupujący, chyba że wyraził on zgodę na inną formę zwrotu wpłaconych środków (o ile nie łączy się to dla niego z dodatkową odpłatnością).

Ważne!

Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy do chwili otrzymania zwracanej rzeczy lub potwierdzenia jej odesłania (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).

Obowiązki konsumenta w przypadku odstąpienia od umowy
Konsument jest zobowiązany odesłać towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Jeżeli konsument nie uczyni tego w przepisowym czasie, odpowiada przed przedsiębiorcą za skutki swojej zwłoki, ale nie rzutuje to na skuteczność samego rozwiązania umowy w wyniku złożonego oświadczenia o odstąpieniu od niej (czyli opóźnienie zwrotu nie wpływa na skuteczne rozwiązanie umowy).

Termin zwrotu towaru nie obowiązuje, jeżeli sprzedawca zobowiązał się, że sam go odbierze od konsumenta.

Podstawa prawna: art. 32, 34 ust. 1 i 3, art. 37 ustawy o prawach konsumenta

Koszty:
Oprócz równowartości ceny towaru sprzedawca powinien zwrócić konsumentowi koszty doręczenia mu zamówionego towaru – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie. Jeżeli klient wybierze droższy środek transportu, nie otrzyma zwrotu różnicy między wartością wybranej dostawy a najtańszym sposobem transportu.

Ważne!

Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania), chyba że przedsiębiorca:

 • zgodził się je ponieść
  lub
 • nie poinformował kupującego o konieczności ich poniesienia.

Konsument jest odpowiedzialny wobec sprzedawcy za zmniejszenie wartości rzeczy w związku z korzystaniem z niej w nieodpowiedni sposób. Ma prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie towaru w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym. Nie może jednak używać rzeczy w sposób nieograniczony. Jeśli tak robi, przedsiębiorca ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru.

W takiej sytuacji, jeżeli konsument będzie chciał odstąpić od umowy, może ponieść odpowiedzialność za pogorszenie stanu zwracanej rzeczy.

Podstawa prawna: art. 33 i 34 ust. 2 i 4 ustawy o prawach konsumenta

Wyłączenia prawa od odstąpienia od umowy:

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość jest w niektórych sytuacjach niedozwolone lub ograniczone.

 • dotyczy to umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który przed rozpoczęciem świadczenia został poinformowany o tym, że po jego spełnieniu utraci prawo do odstąpienia od umowy.
 • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 • w których konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca przyjechał do niego w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji.

Podstawa prawna: art. 38 ustawy o prawach konsumenta

Formularz-odstapienia-od-umowy

Nasze marki

 • Monitor Audio
 • FEZZ AUDIO
 • Brainwavz
 • AUDIO ANATOMY
 • ALBEDO
 • MELODIKA
 • NOTTINGHAM ANALOGUE
 • AURALIC
 • REL
 • UBIQ AUDIO
 • HIFIMAN
 • LAVARDIN
 • MASTERSOUND
 • PATHOS
 • KEF
 • MEGALITH AUDIO
 • SIGNAL PROJECTS
 • AUDIA FLIGHT
 • GOLDRING
 • AUDIO PHYSIC
 • WIREWORLD
 • AMINA
 • ISOTEK
 • DEFINITIVE TECHNOLOGY
 • SEURA
 • PIONEER
 • OPPO
 • GRADIENT
 • SYNERGISTIC RESEARCH
 • AUDEZE
 • AUDIO ACADEMY
 • ASTELL & KERN
 • SENNHEISER
 • PMC
 • TRENNER & FRIEDL
 • AVID
 • MUSICAL FIDELITY
 • QUADRAL
 • AUDIOBYTE
 • ONKYO
 • CARDAS
 • iFI AUDIO
 • NAGRA
 • NIME AUDIO DESIGN
 • CAYIN
 • AUDIOVECTOR
 • SOLID TECH
 • FINAL AUDIO DESIGN
 • SCHIIT AUDIO
 • LUMIN
 • HARMONIX
 • XAVIAN
 • MEZE
 • ORTOFON
 • CABASSE
 • FiiO
 • RHA
 • ROCKNA AUDIO
 • POLK AUDIO
 • MYTEK
 • AUDION
 • KLIPSCH
 • DAVIS ACOUSTICS
 • HIDIZS
 • ISOL - 8
 • WIGG ART
 • AUDIOSOLUTIONS
 • CRAYON
 • VINYL
 • CHORD Electronics
 • ADVANCE ACOUSTIC
 • ATOLL
 • GERMAN PHYSIKS
 • CAMBRIDGE AUDIO
 • ABYSSOUND
 • TELLURIUM Q
 • PYLON AUDIO
 • KIMBER KABLE
 • TANNOY
 • PRO-JECT
 • TRILOGY AUDIO
 • BEYERDYNAMIC
 • ENERR
 • HEGEL